Skip to content

Vi holder foredrag i ulike sammenhenger, der vi vektlegger kunnskap, erfaring og kompetanse. Arthur har lang og god erfaring som Bonde i 30 år. Han har vært byggeleder, planlagt og gjennomført flere byggeprosjekt på gården. Dette med god hjelp fra familien.

Etter å ha drevet med kombinert svineproduksjon i over 20 år, ønsket vi å utvide driften. I 2014  tok vi sats, og startet opp fra skrætsj med melkeproduksjon. Kvote ble kjøpt, melkekyr flytta inn. Og et bygg ble satt opp, med støtte fra Innovasjon Norge. I dag er vi stolte leverandører av Tine melk til det norske folk.

Arthur er en engasjert mann, som brenner for norsk landbruk, og markedet. Han har vært engasjert i ulike verv. Blant annet Tine, og sitter nå i Norges Bondelag.

Han holder høy standard i sine foredrag, og får gode tilbakemeldinger.

Marit har kombinert rollen som hjemmeværende med fem barn, og bonde. Hun har vært en viktig bidragsyter i å bygge opp gården. Hun legger mye ned i at gården skal være velstelt, og et trivelig sted å bo.

Hun har erfaring fra arbeid som lærer, og miljøarbeider i skolen. Har tatt imot elever på gården, som trenger tilrettelegging i skolen, og driver idag et demenssenter. Det er demensomsorg på gård, en Inn på tunet virksomhet som tilrettelegger aktiviteter for personer med demens.

Hun holder foredrag i hvordan starte, og drive en Inn på tunet gård.

Vi har og noen skreddersydde foredrag sammen, der vi belyser livet på en gård. Med sine fine, og noen ganger utfordrende sider.

Dette er blant noen av temaene vi kan tilby:

  • Skreddersydde foredrag krydret med stort engasjement
  • Driftsledelse.
  • Forvalteransvar.
  • Demensomsorg på gård – Hvordan drive en Inn på tunet -gård»
torvholen-gard-bilde

Foto: Eryk Oskar Swiergon i Norges Bygdeungdomslag

foredrag-torvholen-gard
Kristiansand 20210509. 
Arthur Salte som er sentralstyremedlem i Norges Bondelag har sammen med kona Marit kjørt med traktor fra Salte på Jæren og skal kjøre til oslo som en del av bondeopprøret 2021.De er positivt overrasket over all støtten de har fått langs veien av bilister og andre som støtter dem.
Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Foto: Tor Erik Schrøder NTB

Back To Top