Skip to content

Velkommen til Torvholen Gard

Siden 1854 har vi drevet med husdyr og jord. Gården er fortsatt i full drift. Her lever vi i pakt med naturen. Mennesker har kommet og gått, og den dag i dag drives det et omfattende moderne landbruk. Vi ønsker å forvalte gården slik at enda flere kan få gleden av hverdagen sammen med oss på gårdstunet.

Gården er godkjent av Stiftelsen Norsk Mat. Det vil i praksis si at vi er en godkjent Inn på tunet gård, som tilbyr kvalitetssikrede tjenester.

Demenssenter

Senteret brukes i dag av flere av kommunene på Jæren. Vi har et veldig tett samarbeid med helsepersonell/demenskoordinator i hver kommune. Dette for å lage en hverdag for brukerne, som er optimal for den enkeltes utvikling i sykdomsløpet.

bilde6
slideshow-garden2

Maskinstasjon

Vi har en moderne maskinpark, som vi bruker i det daglige. Her utføres det kvalitets arbeid både innen landbruk, men også til annet næringsliv og private kunder. Dette er organsiert gjennom eget selskap.

Foredrag

  • Driftsledelse.
  • Forvalteransvar.
  • Demensomsorg på gård – Hvordan drive en Inn på tunet -gård»
Torvholen_gard-0010
Back To Top