Skip to content

Demenssenter

Senteret brukes i dag av flere av kommunene på Jæren. Vi har et tett samarbeid med helsepersonell/demenskoordinator i hver kommune. Dette for å lage en hverdag for brukerne, som er optimal for den enkeltes utvikling i sykdomsløpet.

Vi ønsker å forlenge tiden hjemme i egen bolig lengst mulig. Derfor brukes ordet «lavterskel-tilbud». I en sårbar situasjon der en har fått utredet tidlig kognitiv svikt, kan brukeren være her å oppleve både mestring og samhold. Vi vektlegger god og næringsrik mat. Det blir servert ekte og jordnær, hjemmelaget bondekost. Vi legger mye innsats i at måltidet skal være en sosial arena, med å skape glede, samhold og matlyst. Det er tilstede godkjent helsepersonell, og samspillet med pårørende er nøkkelen til å gi brukerne en god hverdag hos oss på gården.

Forankret i ekte opplevelser

Målet er å hente fram igjen litt arbeidslyst og mestring hos den enkelte bruker. Dette tilbudet er med på å forebygge, å forlenge tiden hjemme i egen bolig. Vi får mange fine tilbakemeldinger fra pårørende, om gode og nødvendige «pusterom.»
Vi mennesker har behov for både hverandre, frisk luft, kontakt med dyr og naturen. Effekten av samspill med dyr gir gode arenaer for økt mestring, utvikling og trivsel.

Musikk og sang vektlegges i opplegget, og vi bruker årstidene på gården som blir naturlig flettet inn fra jorda til måltidsbordet.

Alle ansatte hos oss har taushetsplikt.

Hos oss kan alle mestre

Det er Marit som er aktivitets leder, ta gjerne kontakt på telefon: 99 32 80 78.

Det legges stor vekt på fysisk aktivitet, da det er dokumentert at dette gir livsglede og livsmestring. Frisk luft, arbeidsglede og et godt måltid mat er noe av det vi vil løfte fram i tilbudet. Humor og sang er og trivsels-skapende element som vi ønsker å ha stort fokus på.

Aktivitetene vil variere etter vær, årstid og hva som skjer på gården, samt etter brukerens interesser og dagsform. I tillegg til turer i skog og mark kan aktivitetene være:

 • Stell av, og kontakt med smådyrene på gården
 • Besøk i ku fjøset, kalvestell
 • Arbeide i hagen, egen kjøkkenhage
 • Småsnekring på snekkerloftet
 • Aktiviteter på Hobbyrommet
 • Vedlikehold ute på gården
 • Musikk og sang
 • Arbeide med ved
 • Baking og tilbereding av mat
 • Bålpannekos
 • Vedlikehold av tursti

Marit bruker piano og allsang aktivt i arbeidet, da dette har vært et av hennes fagfelt i skolen.

Bildegalleri fra Inn på Tunet hos Torvholen Gard

Back To Top